Νερά στο Laptop

Στην Computer Genius αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε το laptopσας από τον καφέ, το τσάι, το ποτό ή το νερό που έχει πέσει. Θα αντικαταστήσουμε όσα εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά στα υποσυστήματα του όπως το πληκτρολόγιο, ο σκληρός δίσκος κτλ. Ακόμα σε περίπτωση που τα υγρά έχουν φτάσει στην μητρική πλακέτα θα επισκευάσουμε τυχόν βλάβες σε αυτήν.

Η επισκευή ενός laptop από υγρασία πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και στην οποία έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.