Επισκευή MacBook

Επειδή τα laptop της Mac είναι ιδιαίτεροι και αξιόλογοι υπολογιστές, καλό είναι να προσέξετε πού θα απευθυνθείτε όταν χρειαστείτε οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένου εξαρτήματος. Στην Computer Genius έχουμε την κατάρτιση και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την επισκευή του MacBook.