Αναλαμβάνουμε την επισκευή κάθε βλάβης που μπορεί να παρουσιάσει το κινητό σας. Καλύπτουμε όλες τις βλάβες όλων κατασκευαστών και όλων των μοντέλων tablet όπως και όλους τους τύπους iOs, Android και Windows Tablets. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και προσφέρουμε επαγγελματικές λύσεις σε κάθε βλάβη tablet, γρήγορα, αξιόπιστα και στις οικονομικότερες τιμές.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε:

  • Επισκευή – αντικατάσταση σπασμένης οθόνης.
  • Επισκευή – αντικατάσταση σε κουμπιών (buttons) , που δεν λειτουργούν.
  • Επισκευή – αντικατάσταση σε σπασμένα πλαστικά.
  • Επισκευή των προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα βρεγμένο κινητό.
  • Επισκευή – αντικατάσταση μητρικής.
  • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
  • Λύσεις σε προβλήματα σε επίπεδο λογισμικού.
  • Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος.
  • Εγκατάσταση drivers περιφερειακών.
  • Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή όλων των μοντέλων Tablet και όλων των κατασκευαστών, όπως:
Samsung – Apple – Asus – Lenovo – PiPO – LG – OEM – Nokia κτλ…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκευή κινητών, ή για το κόστος τιμή τιμοκατάλογο επισκευής βλάβης κινητών επικοινωνήστε μαζί μας.