Αλλαγή καμένου τροφοδοτικού

Αντικατάσταση καμένου τροφοδοτικού. Μετά από διακοπή ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο ο υπολογιστής σας να αρνείται να ανοίξει. Κύριος λόγος είναι βλάβη στο τροφοδοτικό.